Bestuur

Het bestuur van SISU bestaat uit vijf personen en vergadert eens per maand, meestal op de 2e dinsdag van de maand. Het dagelijks bestuur van SISU bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Als je ergens mee zit, een goed idee hebt of gewoon eens van gedachten wilt wisselen m.b.t. SISU, dan kun je altijd aankloppen bij een bestuurslid. Voel geen schroom en kom gerust langs want bestuursleden zijn betrokken vrijwilligers die graag willen horen waar ze eventueel veranderingen kunnen of moeten doorvoeren.

Je kunt eenvoudig contact opnemen met het bestuur door een mail te sturen naar bestuur@sisu.nl De leden van het bestuur hebben ook elk hun eigen e-mail adres.

Voorzitter :
Remco Platenburg
voorzitter@sisu.nl
Secretaris :
Hans Rijper

secretaris@sisu.nl

Penningmeester :
Marco Meijer
penningmeester@sisu.nl
Algemeen bestuurslid :
Henriette Vrij
Algemeen bestuurslid :
Bert Beerling
Sponsoring en PR
Tel: 06 20 436 305
bertbeerling@sisu.nl

De leden van het bestuur worden door de leden van de vereniging tijdens een algemene ledenvergadering gekozen voor een periode van twee jaar.

Herverkiezing van bestuursleden is mogelijk.

X