SISU Nieuws

By on mei 27, 2014

Onze vereniging is volop in beweging. Aan de buitenkant is alleen de SISU site veranderd, maar het bestuur is op vele vlakken hard aan het werk. Zo zijn een aantal nieuwe vrijwilligers toegetreden tot de commissie Sponsoring en met nieuwe ideeën zijn de eerste contacten met mogelijk nieuwe sponsoren al gelegd. De voorzitter, Job Seesink, en Algemeen bestuurslid, Bert Beerling, volgen de door de Atletiekunie aangeboden training “Besturen met een Visie”. Daar worden verenigingen stap voor stap begeleid in het vormen van een Visie (de stip op de horizon) en hoe je daar naar toe kunt werken.

 

Binnen het bestuur zijn er ook een aantal veranderingen geweest en toekomstige veranderingen aangekondigd. Allereerst heeft de Secretaris, Jacqueline Grootelaar, om privé redenen haar functie per direct neergelegd. Verder heeft onze Penningmeester, Pieter Walsweer, na jarenlang deze functie te hebben vervuld, aangegeven zich niet herkiesbaar te zullen stellen voor een nieuwe termijn.  Ook Algemeen bestuurslid Edwin Dam zal zich niet herkiesbaar stellen voor een nieuwe termijn in 2015.

 

Gelukkig kan het bestuur al melden dat zich een aantal nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie hebben gemeld. Erik Kamerling, Daan Hardon en Meriam Halfman willen zich graag inzetten voor onze vereniging. Daan Hardon zal meteen als bestuurslid instromen en de functie van Secretaris gaan vervullen. Erik Kamerling en Meriam Halfman zullen al wel mee gaan draaien bij het bestuur, maar zijn pas tijdens de algemene ledenvergadering in 2015 verkiesbaar. Het bestuur hoopt met deze opzet de continuïteit op bestuursniveau te waarborgen.

 

Heeft u nog vragen? Schroom niet om een praatje te maken met één van de bestuursleden, ze zijn veelvuldig op de atletiekbaan te vinden!

X