Sisu is zich er als vereniging van bewust dat er mogelijk onder zijn leden pupillen of junioren zich bevinden die worstelen met hun seksualiteit of geaardheid. Dit is voor de betrokkene soms al vervelend genoeg, we willen daarom benadrukken dat deze kinderen zich te allen tijde kunnen wenden tot onze vertrouwenspersoon. Zij is bereikbaar voor een luisterend oor, maar kan er ook voor zorgen dat de betreffende kinderen worden begeleid naar een professionele instantie als dit wenselijk is.

Ook willen wij benadrukken dat iedere vorm van negatief oordelen over seksualiteit en geaardheid, uitschelden of pesten over dit onderwerp niet wordt getolereerd. Iedereen die signalen hierover opvangt vragen wij dringend dit te melden bij het bestuur: iedereen is gelijk en moet zijn of haar leven kunnen leiden zoals hij/zij dat wil.